ดูรายละเอียดสินค้าและบริการ

Memory
vCPUs
SSD Disk
Bandwidth
Static IP
Web/Email(Auto Allocate)
Support Domain
OS Supported
Pre-Setup
Private Server P1
เริ่มต้นที่
300.00 รายเดือน
1GB
1 vCPU
25 GB
1 TB
Yes
25 GB
Unlimited
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressPrivate Server P2
เริ่มต้นที่
700.00 รายเดือน
2GB
1 vCPU
50 GB
2 TB
Yes
50 GB
Unlimited
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressPrivate Server P3
เริ่มต้นที่
1,100.00 รายเดือน
3GB
1 vCPU
60 GB
3 TB
Yes
60 GB
Unlimited
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressPrivate Server P4
เริ่มต้นที่
1,500.00 รายเดือน
2GB
2 vCPU
60 GB
3 TB
Yes
60 GB
Unlimited
CentOS,Ubuntu
FreeBSD,Fedora,Debian
Discourse,Django,Docker
Dokku,Ghost,GitLab,LAMP
LEMP,MongoDB,MySQL,NodeJS
PhpMyAmin,Ruby-on-Rails
WordPressPowered by WHMCompleteSolution