Hosting Web Hosting ระบบควบคุมสมบูรณ์แบบ cPanel
หน้้้าแรก โฮสติ้ง สั่งซื้อบริการ ช่วยเหลือ ติดต่อเรา  
 
Login Client Area:

Password:

Save Contact from QR Code
qr code wcs.co.th

registered

WCS : : Search Engine Optimization (SEO)

การให้บริการ Search Engine Optimization ( SEO )


เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับ Top 20 ด้วยการค้นหา Keyword (คำหรือวลี) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์คุณ โดยมีอันดับที่เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลหลักๆของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย Google.com, Yahoo.com, MSN.com (โดยมีเงื่อนไขให้ติดที่ใดที่หนึ่ง)

thai seo

ความสำคัญของการจัดอันดับบนเว็บไซต์หลักของโลก (Search Engine Optimization)
ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตถึง 600 ล้านคนทั่วโลก และมีเว็บไซต์มากกว่า 50 ล้านเว็บไซต ทางด้านธุรกิจเอง ก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนำเทคโนโลยีมาใช้ จัดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเติบโตทางการตลาด และการจัดทำอันดับบนเว็บไซต์ของโลก เป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องคำนึงถึงโดยเห็นได้จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด
เพราะสะดวก และหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อ หรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ใช้วิธีค้นหาชื่อสินค้า หรือบริการที่ต้องการ บนอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ทำการค้นหา และแสดงรายชื่อที่ทำการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ ที่มีชื่อของการบันทึกค้นหานั้นๆ โดยการแสดงรายชื่อจะเรียงลำดับ และเว็บไซต์ที่อยู่ในลำดับ 1 ถึง 20 แรก มีโอกาสถึง 85% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกและติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต

85% ของกลุ่มลูกค้าคาดหวัง ใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลและสินค้า

วิธีโฆษณาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Search Engine Optimization
ถึง 57 % และจากการเปรียบเทียบกับการโฆษณาแบบอื่นๆ พบว่า มากกว่า 50 % ในการใช้ E-mail หรือ website Link และ มากกว่า 100 % ในการใช้ Word of mouth หรือ magazine และ มากกว่า 300 % ในการใช้ วารสารและแค็ตตาล็อก และหนังสือพิมพ์ และมากกว่า 700 % ในการใช้ Banner

thai seo

แนวโน้มในอนาคตของ Search Engine Optimization
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในด้านโฆษณาทาง Online ตั้งแต่ปี 2006-2008

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเรา
1. ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ 3 เว็บไซต์ค้นหาหลัก ๆ ของโลก
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของบริษัทคุณมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วโลก
7. ได้รับกำไรกลับคืนมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย
8. ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ

Price SEO (ค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดได้จาก Faq's / Price SEO )

 

Online Marketing Solution Index
Introduction | Search Engine Optimization | Google Adwords Pay per Click | FAQ | Pricing

 

Copyright 2000-2009 World Cyber Service Co., Ltd. All rights reserved.

บริษัท เวิลด์ ไซเบอร์ เซอร์วิส จำกัด
83 ซ. 8 สุขุมวิท 70/3 ถ.สุขุมวิท แขวง/เขต บางนา กทม. 10260
โทรศัพท์ 0-2393-6442(อัตโนมัติ) โทรสาร 0-2745-1881
อีเมล์ : info@wcs.co.th

เงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว