หมวด

Network (1)

Clear DNS Cache

Most Popular

 Clear DNS Cache

Windows® 101. พิมพ์  cmd ในช่องค้นหา2. กดเมาส์ขวาที่ "Command Prompt" แล้วเลือก Run as...